انجام فیوژن فیبرنوری

Image

 

 

یکی از خدمات شرکت حافظ گستران انجام فیوژن فیبر نوری است. کابل‌های فیبر نوری هنگام تولید با اندازه‌های مشخص و طول محدود ساخته می‌شود لذا به منظور افزایش طول کابل‌ها یا کم کردن پراکندگی و بازتاب نور در طول کابل‌ها می‌توان آنها را به هم متصل کرد و طول آنها را گسترش داد. این اتصال بیشتر برای ورودی ساختمان، محفظه‌های کابل کشی، کوپر و هر نقطه واسطه بین فرستنده و گیرنده صورت می‌گیرد. برای متصل کردن کابل‌های فیبر نوری به هم و جوش دادن آنها از فناوری فیوژن استفاده می‌شود. در بعضی موارد نظیر حفاری هم ممکن است کابل‌ها پاره شود و اتصال آنها از بین رود، در این موارد هم کابل‌ها نیاز به انجام فیوژن فیبر نوری دارند. در این روش از طریق دستگاه، به تارهای فیبر نوری حرارت داده می‌شود و این حرارت سبب ذوب شدن و در هم تنیدن تارها و در نتیجه جوش خوردن آنها به هم می‌شود. در گذشته حرارت لازم برای انجام فیوژن نوری از طریق شعله‌های گازی یا با عبور جریان الکتریکی از فیلمان تنگستنی حاصل می‌شد، منتها امروزه به طور معمول از گرمای قوس الکتریکی استفاده می‌شود.


در دنیای حاضر و در عصر حاضر کابل‌های فیبر نوری جز جدیدترین فناوری‌ها محسوب می‌شود که به دلیل برخورداری از ساختاری چند لایه، هنگام جوش دادن، حتما باید توسط نیروی متخصص به طرز صحیح برش و تمیز شوند، همچنین باید با دقت کافی هسته کابل‌ها و نقاط درون کابل فیبر نوری با هم جفت شود تا نور بتواند از کابل جاری به کابل متصل شده وارد شود. پس از انجام فیوژن فیبر نوری هم برای جلوگیری از قطع مجدد کابل‌ها باید مراقب‌هایی صورت بگیرد که نقطه جوش دچار خمیدگی‌های بیش از حد نشوند. شرکت حافظ گستر با به کارگیری از نیروی متخصص، مجرب و توانمند در کنار دستگاه‌های حرفه‌ای فیوژن و به روز دنیا این اطمینان را می‌دهد که به این نیاز به درستی پاسخ دهد و خدمات فیوژن را با دقت و کیفیت بالا ارائه دهد.